Thứ Bảy, 3 tháng 4, 2021

Crowdfunding (kêu gọi hỗ trợ vốn) từ cộng đồng giúp xuất bản sách blog nhân sự – Quyển 5 - Tái tạo Hệ thống QT hiệu suất (PM) KPI

 Thân gửi anh chị và các bạn,

Tôi lại tiếp tục chuẩn bị xuất bản sách cả nhà ạ!
Đợt này tôi trải nghiệm nhiều cả về thực tế triển khai Quản trị Nhân sự (cho công ty tôi) và Tư vấn tái tạo Hệ thống QTNS cho các công ty đối tác. Tôi có viết các trải nghiệm này lên trên blog nhân sự nhưng đó chỉ là các bài rời rạc. Tôi muốn tổng hợp lại các bài viết đó thành mạch trên seri nhiều quyển sách. Toàn bộ seri các quyển sách này tôi đặt tên nó thành bộ sách Blog Nhân sự "Tái tạo Nhân sư". Trong bộ sách, quyển đầu tiên tôi dự kiến xuất bản đầu tiên sẽ là quyển mang tên: "Tái tạo Hệ thống Quản trị Hiệu suất (PM) KPI". Và đây cũng là quyển số 5 với chủ đề "blog nhân sự" của tôi. Anh chị có muốn đọc một quyển sách viết chi tiết cách tôi đi đến các công ty và tiến hành các hoạt động tái tạo hệ thống Quản trị Hiệu suất cho họ như thế nào không?

Nội dung sách dự kiến là gì?
Dự kiến, quyển sách của tôi sẽ là quyển viết theo dạng blog (tản văn) ghi chép lại những gì tôi đã triển khai nên sẽ có mấy phần như sau:

PHẦN 1 - QUẢN TRỊ HIỆU SUẤT VÀ CÁC BƯỚC XÂY DỰNG
0. Tôi làm chủ mà không thể “rời” công ty được ngày nào, dùng KPI có được không?
A. Tổng quan hệ thống quản lý thực hiện công việc
1. Cách tổng quát để giải quyết các bài toán về quản trị Nhân sự
2. Tổng thể xây dựng Hệ thống QTNS đáp ứng DN bài bản là như thế nào?
3. Hệ thống Quản trị nhân sự sinh ra là để phục vụ cho Quan điểm quản trị và chiến lược doanh nghiệp   
4. Nhân viên nhận việc riêng làm ngoài, sếp quản lý thực hiện công việc thế nào? (hệ thống Quản lý thực hiện công việc)    
5. Những vấn đề xảy ra khi đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên        
6. Hệ thống quản trị hiệu suất là gì?    
7. Sự phát triển của các phương pháp đánh giá        

B. Các bước triển khai xây dựng hệ thống Quản trị hiệu suất    
I. Tổng thể    
8. Các bước triển khai xây dựng hệ thống Quản trị hiệu suất theo phương pháp kết hợp BSC – KPI và JD – KPI (phương pháp BSCvsKPI)    
9. Chi tiết các bước triển khai phương pháp kết hợp BSC – KPI và JD – KPI  

II. Chi tiết    
Giai đoạn 1: Xây dựng Thẻ điểm cân bằng - BSC cho tổ chức    
10. BSC – Balanced Scorecard – Thẻ điểm cân bằng là gì?    

Bước 1: Xác định ý tưởng chiến lược    
11. Ở công ty này làm gì có chiến lược, Cường ơi!    
12. Thành lập hội đồng chiến lược - cách để tổ chức xây dựng hệ thống thành công    
13. Cách xác định dòng chảy ý tưởng chiến lược phục vụ xây dựng Bản đồ chiến lược    
14. Xác định dòng chảy chiến lược của tổ chức trong xây hệ thống QT hiệu suất - tại sao KH lại chọn ta?    
15. Chiến lược cạnh tranh chi phí thấp sẽ có chiến lược nhân sự là gì?    

Bước 2: Xác định bản đồ chiến lược    
16. Cách thiết lập Bản đồ chiến lược (BĐCL) theo mô hình BSC như thế nào?    
17. Trọng số 4 viễn cảnh trong BSC (Thẻ điểm cân bằng) bao nhiêu là đẹp?    
18. Phương pháp so sánh cặp là gì và có mấy loại?    
19. Chiến lược 1 năm thì không phải là chiến lược Cường ơi!    
20. Ví dụ các chiến lược của công ty Zappos qua các năm   
21. Mỗi viễn cạnh trong Bản đồ chiến lược nên có bao nhiêu chiến lược và thường có chiến lược là gì? 

Bước 3: Xác định Thẻ điểm cân bằng (các thước đo và chỉ tiêu chiến lược)    
22. Chiến lược xong rồi thì thực thi thế nào?    
23. Cách tìm ra các thước đo (KPI) chiến lược trong quá trình làm BSC?    
24. Các thước đo KPI chiến lược thể hiện kỳ vọng về số lượng, chất lượng, thời gian, chi phí trong viễn cảnh tài chính là gì?    

Bước 4: Hoàn thiện BSC của công ty   
25. Phân loại thước đo chiến lược (KRI, PI, KPI) cách thức đánh giá hiệu quả chiến lược   
26. Cần bao nhiêu thước đo cho một thẻ điểm cân bằng?    
27.  Lấy chỉ tiêu cho KPI chiến lược như thế nào khi trước đó tổ chưa từng có dữ liệu?    

Bước 5: Từ bản BSC hoàn thiện, phân bổ các chỉ tiêu xuống các bộ phận.    
28. Cách thức phân bổ KPI chiến lược từ bản BSC công ty xuống bộ phận   

Tình huống giai đoạn 1   
29. KPI cho tổng giám đốc điều hành (CEO) là gì?    
30. KPI và điểm đột phá (giới hạn) của doanh nghiệp là gì?    Giai đoạn 2: Xây dựng thư viện KPI của phòng   
31. Cường ơi! KPI là gì và tại sao lại có nhiều thuật ngữ liên quan đến KPI thế?    

Bước 1: Xây dựng các thước đo hiệu quả công việc từ các chỉ tiêu phân bổ của công ty   
32. Cách thức tìm ra các KPI phục vụ cho chiến lược trực tiếp từ bộ phận sau khi được phân bổ   

Bước 2: Xác định chức năng nhiệm vụ, vị trí của bộ phận    
33. Cách xác định cơ cấu chức năng bộ phận    

Bước 3: Thông qua phương pháp JD – KPI, tìm các thước đo hiệu quả và chỉ tiêu công việc từ chức năng và quy trình bộ phận   
34. Cách phân tách KPI từ chức năng    
35. Xây dựng KPI tắt (“dối”) như thế nào cho nhanh?    
36. Các bước xây dựng KPI theo phương pháp JD - KPI vị trí Marketing Digital chạy Quảng cáo Ads   
37. KPI giúp kiểm soát rủi ro trong công việc    

Bước 4: Tập hợp các thước đo và chỉ tiêu đó vào bảng chỉ tiêu được phân bổ để tạo thành thư viện KPI
38. 3 bước để hình thành thư viện KPI cho bộ phận    

Giai đoạn 3: Hoàn thiện các thẻ KPI cho vị trí và hệ thống Quản trị hiệu suất    
Bước 1: Tiến hành rút gọn, lựa chọn các KPI phù hợp cho từng vị trí    
39. Hướng dẫn cách xây dựng, lọc ra các KPI vị trí theo phương pháp BSC mix JD – KPI    
40. Định mức lao động và 4 cách xác định các chỉ tiêu KPI    

Bước 2: Chỉnh sửa, thêm bớt các thước đo khắc phục điểm yếu khi áp dụng KPI    
41. Tôi muốn thêm 1 số thước đo điều chỉnh hành vi văn hóa có được không?    
42. Điều chỉnh hành vi, văn hóa bằng các chỉ số đánh giá kết quả công việc?    

Bước 3: Trả lời các câu hỏi 5W - 1H và hoàn thiện hệ thống trước khi áp dụng   
43. Những câu hỏi về 5W – 1H cần trả lời trước khi áp dụng KPI?    
44. Làm sao để không xảy ra tình trạng sau khi nhận KPI, có nhân viên vừa làm vừa chơi vẫn đạt?    

Bước 4: Xây dựng chính sách đánh giá và lương thưởng thúc đẩy hoàn thành KPI. Cách làm theo kiểu 3P   
45. Cách xây dựng chính sách cho phòng ban: Trích bao nhiêu phần trăm doanh thu để thưởng là phù hợp?    
46. Chính sách cho Sale (kinh doanh) cửa hàng thế nào là hợp lý?    
47. Cách xây dựng thang bảng lương hợp lý đối với doanh nghiệp nhỏ?    

Tình huống giai đoạn 3   
48. Em gấp quá, muốn làm KPI cho các vị trí nhanh thì làm thế nào?    Giai đoạn 4: Triển khai áp dụng KPI vào thực tế    
49. Các lỗi thường gặp trong quá trình đánh giá nhân sự.    
50. Cách nào để đo lường KPI khách quan và chính xác?    
51. Cách khắc phục các bài toán tâm lý sau khi áp dụng KPI    
52. Tại sao người ta dùng KPI ngăn xếp – đánh giá hiệu quả công việc theo hình chuông?    
53. KPI công ty anh chị là kiểu cây gậy hay cà rốt?    
54. Muốn công ty đột phá thì cần có thực thi xuất sắc    
55. Cách giao và theo dõi KPI của nhân viên?    

Một vài tình huống về Quản trị hiệu suất    
56. Bên em non trẻ không có JD, KPI, quản lý xưởng chểng mảng công việc, hay đổi lỗi, giờ làm sao?   
57. Nếu xây KPI cho đơn vị sự nghiệp, nên bắt đầu từ đâu?    
58. Vị trí trưởng phòng KPI là làm gì?    

PHẦN 2 – KINH NGHIỆM TÁI TẠO HỆ THỐNG QUẢN TRỊ HIỆU SUẤT BSC – KPI PHIÊN BẢN KC24    
59. Kinh nghiệm xây dựng KPI bài 1: 11 thứ bắt buộc cần có để xây dựng KPI    
60. Kinh nghiệm xây dựng KPI bài 2: Làm cho CEO và Quản lý thấy bức tranh lớn về thệ thống QTNS 61. Kinh nghiệm xây dựng KPI bài 3: BSC – Chiến lược và cuộc họp hội đồng kiến trúc Doanh nghiệp 62. Kinh nghiệm xây dựng KPI bài 4: Cùng CEO hoàn thiện bức tranh chi tiết    
63. Kinh nghiệm xây dựng KPI bài 5: KPI theo hành trình khách hàng    
64. Kinh nghiệm xây dựng KPI bài 6: Xây dựng KPI phòng – tâm tình giữa CEO và TBP    
65. Kinh nghiệm xây dựng KPI bài 7: KPI nhân viên và tính toán phân bổ KPI    
66. Kinh nghiệm xây dựng KPI bài 8: Cơ chế chính sách thúc đẩy hoàn thành KPI    
67. Kinh nghiệm xây dựng KPI bài 9: CEO sẽ quản lý nhân sự đội sale (kinh doanh) như thế nào?    
68. Kinh nghiệm xây dựng KPI bài 10: Triển khai thực hiện KPI – con đường gian nan bắt đầu    

PHỤ LỤC BIỂU MẪU VÍ DỤ TRIỂN KHAITại sao phải Gây quỹ cộng đồng để sản xuất Quyển 5
"Tái tạo Hệ thống QT hiệu suất (PM) KPI"?

Vấn đề tiền nong đối với 1 dự án cá nhân luôn là vấn đề quan trọng. Tôi thực cần một ít vốn để có thể triển khai dự án. Bên cạnh đó, tôi cũng hi vọng nhận được sự động viên của mọi người để bản thân có động lực hoàn thành dự án. Mọi người biết đấy, là dự án cá nhân nên đôi khi có những thứ như cơm áo gạo tiền sẽ làm chúng ta quên đi ước mơ của mình, quên đi những dự định đầy hoài bão của cuộc đời. Lúc đó chúng ta cần có một ai đó thúc giục nhắc nhở rằng ta vẫn còn đang dang dở ước mơ, vẫn còn đang nợ ai đó 1 lời hứa. Đó chính là lý do tôi gây quỹ. Mong cả nhà hãy giúp tôi.

Tôi sử dụng tiền gây quỹ cho Quyển 5 vào những việc gì?
Trong đợt gây quỹ này, tôi đề ra con số mục tiêu tối thiểu là 18.000.000 VND / 1 quyển. Tức là để xuất bản 2 quyển cần 36.000.000 VND. Và số tiền tôi dùng để làm những việc sau:


Các ưu đãi nhận được khi hỗ trợ dự án ?
Nếu anh chị em và bạn bè thực có lòng ủng hộ, hỗ trợ, sau khi hoàn thành dự án tôi xin được gửi lại cả nhà 1 vài món quà. Cụ thể các món quà như sau:

1. Hỗ trợ 200.000 VND hoặc hơn: Anh chị sẽ nhận được một (hoặc nhiều hơn 1) bản in bìa cứng của cuốn sách.

2. Hỗ trợ 1.100.000 VND hoặc hơn:
Anh chị sẽ nhận được:
- Một bản in bìa cứng của cuốn sách.
- 1 thư viện Tài liệu Nhân sự iCPO ứng dụng trong thực tế trị giá 990k. Thông tin về iCPO: Anh chị vui lòng click vào đây :https://hocviennhansu.edubit.vn/combo-document/thu-vien-tai-lieu-quan-tri-nhan-su-doanh-nghiep-icpo-advan

4. Hỗ trợ 1.600.000 VND hoặc hơn:

Anh chị sẽ nhận được:
- Một bản in bìa cứng của cuốn sách.
- 1 thư viện Tài liệu Nhân sự iCPO ứng dụng trong thực tế trị giá 990k. Thông tin về iCPO: Anh chị vui lòng click vào đây :https://hocviennhansu.edubit.vn/combo-document/thu-vien-tai-lieu-quan-tri-nhan-su-doanh-nghiep-icpo-advan
- 1 khóa học online video "BSCvsKPI - Kỹ thuật xây dựng và Triển khai". Ví dụ: https://hocviennhansu.edubit.vn/bscvskpi-ky-thuat-xay-dung-va-trien-khai-ver-tmsx-bao-bi

Cách thức ủng hộ và góp vốn ?
Để ủng hộ anh chị và các bạn vui lòng đăng ký tại đây: https://bit.ly/3rWQAqd

Sau khi đăng ký xong, anh chị chuyển khoản vào tài khoản với nội dung: Ủng hộ xb sách  + Họ và tên + Số điện thoại

Thông tin tài khoản
Chủ tài khoản Nguyễn Hùng Cường
Vietcombank số tk: 0011004039312 sở giao dịch Vietcombank Ngô Quyền chi nhánh Hà Nội.
Số tiền: Như ở trên
Nội dung: Họ tên + Đt + Email + UH XB sach Blog NS

Về thông tin tác giả ?
Tôi là Nguyễn Hùng Cường – Hr Blogger. Hiện tại công việc chính của tôi là Tư vấn tái tạo Hệ thống QTNS cho các công ty. Số lượng công ty tôi đã tư vấn là khoảng hơn 30. Ngoài ra tôi còn đang cố gắng ứng dụng QTNS vào thực tế bản thân thông quan việc Startup (Khởi sự) 1 doanh nghiệp mới.

Cho tới thời điểm viết thư kêu gọi hỗ trợ vốn này, tôi đã tổ chức và đứng được 17 lớp chia sẻ về cách triển khai BSC và KPI. Mỗi lớp có trung bình khoảng 10 - 20 học viên.

Chi tiết vui lòng click tại đây. ( http://goo.gl/1rvXuF )Ngày dự kiến xuất bản 15/02/2023.
Tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin, danh sách các anh chị ủng hộ. Việc kêu gọi sẽ kết thúc khi chúng ta đạt được mục tiêu là 18 triệu. Theo những gì tôi để ý ở các dự án Crowdfunding khác, dự án sẽ được tiến hành khi việc kêu gọi góp vốn hoàn thành.

Một lần nữa xin cám ơn sự quan tâm và ủng hộ của anh chị và các bạn.

Liên hệ hỏi thêm thông tin về dự án ?
- Ms Đỗ Ngọc Mai - Thành viên BQT HrShare | Phụ trách Chăm sóc Cộng đồng.
- Điện thoại : 083.88.33616/ Zalo: 036.9904.004 - maidn.kc24@gmail.co
m

Trân Trọng!

Tái bút: Tôi đã xuất bản được 4 quyển và sẽ cố gắng 1 năm xuất bản thêm 1 quyển. Cụ thể là các quyển:

- Quyển 1: Nghề Nhân sự, liệu có kiếm đủ tiền xây nhà ở Hà Nội?
-
https://goo.gl/aj4bC3
- Quyển 2: Mới chuyển sang vị trí nhân sự nên bắt đầu từ đâu?
- http://goo.gl/4fPmX7

- Quyển 3: Nghề Tuyển Người (3T) - Ác mộng nghề tuyển dụng
- https://goo.gl/LjEgby

- Quyển 4: CEO & Quản trị Nhân sự - Hệ thống QTNS cần có là gì?
- https://goo.gl/qMe7oV